Etykieta samoprzylepna 100x120mm – ADR 3 Materiały zapalne ciekłe + numer UN

12.25

Etykiety z wzorem zadruku na życzenie! Dodaj swój numer telefonu oraz numer UN
Cena za rolkę = 500 etykiet.

Zawartość opakowania1 rolka = 500 sztuk etykiet
Ilość dostępna14 opak. w magazynie
Kod EAN5903424625819
Kod produktu36032
Regularna Cena12,25 € (9,96 € bez VAT)
plus koszty wysyłki Koszty wysyłki:
Paczkomaty 16,99PLN
Kurier InPost 19,99PLN

Bezpłatna wysyłka dla zamówień powyżej 299PLN.

RABAT ILOŚCIOWY

IlośćCena% Rabat
1+ 12.25 -
10+ 11.64 -5%
20+ 11.39 -7%
50+ 11.03 -10%
Ilość zamawiana:

Opis

Zagrożenie klasy 3: Materiały zapalne ciekłe + numer UN

Etykieta o rozmiarze 100x120mm wyprodukowana z papieru samoprzylepnego z trwałym klejem akrylowym, zabezpieczona lakierem UV przed czynnikami atmosferycznymi. Część etykiety z polem zagrożenia ma wymiar 100x100mm, część z numeru UN ma wymiar 100x20mm.

Etykieta kombo z dodatkowym miejscem na numer UN. Od tej chwili nie musisz już używać osobnych oznaczeń z numerem UN: wszystkie wymagane informacje są  zawarte na jednej etykiecie. Podczas składania zamówienia prosimy o podanie  numeru UN, np .: UN1263.

Przykładowe numery UN do wydrukowania na etykiecie.

UN1001Acetylen rozpuszczalny
UN1002Powietrze sprężone
UN1003Powietrze ciekłe schłodzone
UN1005Amoniak
UN1006Sprężony argon
UN1008Trójfluorek boru
UN1009Bromotrójfiuorometan (R-13B1)
UN1010Butadien-1,3
UN1011Butan
UN1012Butylen-1
UN1013Dwutlenek węgla
UN1016Tlenek węgla
UN1017Chlor
UN1018Chlorodwufluorometan (R-22)
UN1020Chloropięciofluoroetan (R-115)
UN1022Chlorotrójfluorometan (R-13) (trójfiuorochlorometan)
UN1023Gaz węglowy, sprężony
UN1026Cyjan
UN1027Cyklopropan
UN1028Dwuchlorodwufluorometan (R-12)
UN1029Dwuchlorofluorometan (R-21)
UN1032Dwuroetyloamina bezwodna
UN1033Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
UN1035Etan
UN1036Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
UN1037Chlorek etylu (chloroetan)
UN1038Etylen (schłodzony)
UN1039Eter metylowo – etylowy
UN1040Tlenek etylenu z azotem
UN1041Tlenek etylenu
UN1045Fluor, sprężony
UN1046Hel, sprężony
UN1048Bromowodór
UN1049Wodór, sprężony
UN1050Chlorowodór
UN1051Cyjanowodór
UN1052Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
UN1053Siarkowodór skroplony
UN1055Izobutylen (izobuten)
UN1056Krypton, sprężony
UN1057Zapalniczki
UN1060Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)
UN1061Metyloamina bezwodna
UN1062Bromek metylu (bromometan, monobromometan)
UN1063Chlorek metylu (chlorometan)
UN1064Merkaptan metylowy (metanotiol)
UN1065Neon, sprężony
UN1066Azot, sprężony
UN1067Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4)
UN1069Chlorek nitrozylu (NOCl)
UN1070Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)
UN1071Gaz olejowy, sprężony
UN1072Tlen, sprężony
UN1073Tlen (schłodzony)
UN1075Gaz ziemny, skroplony
UN1076Tlenochlorek węgla (fosgen)
UN1077Propylen
UN1078Mieszaniny F l, F2 i F3
UN1079Dwutlenek siarki
UN1080Sześciofluorek siarki
UN1083Trójmetyloamina
UN1085Bromek winylu
UN1086Chlorek winylu
UN1087Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
UN1088Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
UN1089Aldehyd octowy (acetaldehyd)
UN1090Aceton (dwumetyloketon)
UN1092Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
UN1093Akrylonitryl
UN1095Alkohol skażony (denaturat)
UN1098Alkohol allilowy
UN1099Bromek allilu (bromopropylen)
UN1100Chlorek allilu (chloropropylen)
UN1104Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)
UN1105Pentanole I,II,i III-rz.
UN1106Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe niż III rz.
UN1109Mrówczan amylu
UN1112 i 1113Azotan amylu
UN1114Benzen
UN1120Alkohol n-butylowy (n-butanol)
UN1121Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)
UN1122Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo–2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)
UN1123Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)
UN1124Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)
UN1125Butyloamina
UN1126m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)
UN1127Chlorek n-butylu
UN1128Mrówczan n-butylu
UN1129Aldehyd masłowy (butanal-1)
UN1131Dwusiarczek węgla
UN1133Kleje
UN1134Chlorobenzen (monochlorobenzen)
UN1135Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)
UN1136Destylaty smoły
UN1139Farby ochronne
UN1143Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd, metyloakroleina)
UN1145Cykloheksan
UN1146Cyklopentan
UN1147Dekahydronaftaleny (dekaliny)
UN1148Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)
UN1149Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)
UN11501,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)
UN1152Dwuchloropentan
UN1153Eter dietylowy
UN1154Dwuetyloamina
UN1155Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)
UN1156Keton dietylowy
UN1157Keton dwuizobutylowy
UN1158Dwuizopropyloamina
UN1159Eter dwuizopropylowy
UN1160Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperatu¬rze zapłonu niższej niż 21 °C
UN1161Węglan dwumetylu
UN11631,1-Dwumetylohydrazyna (dimetylohydrazyna niesymetryczna, UDMH])
UN1165Dioksan (eter dwuetylenowy)
UN1167Eter dwuwinylowy
UN1169Ekstrakty i aromaty
UN1170Alkohol etylowy (etanol)
UN1172Octan etoksyetylowy
UN1173Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)
UN1175Etylobenzen
UN1176Trietylek boru
UN1180Maślan n-etylu
UN1181Chlorooctan etylu
UN1182Chloromrówczan etylu
UN11841,2-Dwuchloroetan
UN1185Etylenoimina
UN1190Mrówczan etylu
UN1193Metyloetyloketon (keton etylometylowy)
UN1195Propionian etylu
UN1198Formaldehyd
UN1199Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)
UN1202Olej napędowy do silników Diesla (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu ponad 55 do 100 °C)
UN1203Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)
UN1210Farby drukarskie o temperaturze zapłonu niższej niż 21°C oraz o temperaturze zapłonu co najmniej 21°C zawierające do 30% ciał stałych
UN1212Alkohol izobutylowy (izobutanol)
UN1213Octan izobutylu
UN1218Izopren
UN1219Alkohol izopropylowy (izopropanol)
UN1220Octan izopropylu
UN1221Izopropyloamina
UN1222Azotan izopropylu
UN1223Benzyna ciężka, nafta (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu od 21 do 55 °C)
UN1229Tlenek mezytylu
UN1230Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)
UN1231Octan metylu
UN1234Metylal (dwumetoksymetan)
UN1235Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)
UN1238Chloromrówczan metylu
UN1239Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)
UN1242Dwuchlorosilan metylu
UN1243Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówkowego)
UN1245Metyloizobutyloketon
UN1247Metakrylan metylu
UN1248Propionian metylu
UN1250Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)
UN1251Metylowinyloketon
UN1264Paraldehyd
UN1265Izopentan (pentan)
UN1274Alkohol propylowy (propanol)
UN1275Aldehyd propionowy (propanal)
UN1276Octan propylu
UN1279Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)
UN1280Tlenek propylenu
UN1282Pirydyna
UN1292Krzemian etylu
UN1294Toluen (metylobenzen)
UN1295Krzemochloroform (trójchlorosilan)
UN1296Trójetyloamina
UN1297Trójmetyloamina w roztworze
UN1298Trójmetylochlorosilan
UN1299Terpentyna (benzyna lakowa)
UN1301Octan winylu
UN13031,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)
UN1307Ksyleny (dwumetylobenzen)
UN1334Naftalen – stały
UN1328Urotropina
UN1344Kwas pikrynowy
UN1428Sód
UN1495Chloran sodu stały
UN1541Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)
UN1547Anilina
UN1553Kwas arsenowy w roztworze wodnym
UN1578Chloronitrobenzeny
UN1580Chloropikryna
UN1591o-Dwuchlorobenzen
UN1593Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
UN1594Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)
UN1595Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)
UN1600Dwunitrotolueny
UN1603Bromooctan etylu
UN1604Etylenodwuamina
UN1605Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)
UN1613Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawierającym do 20% czystego kwasu)
UN1648Acetonitryl (cyjanek metylu)
UN1649Alkilaty ołowiu i ich mieszaniny z organicznymi związkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)
UN1662Nitrobenzen
UN1664m-Nitrotolueny
UN1665Nitroksyleny
UN1670Nadchlorometylomerkaptan
UN1673Fenylenodwuaminy
UN1695Chloroaceton
UN17021,1,2,2-Czterochloroetan
UN1708Toluidyny
UN17092,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)
UN1715Bezwodnik kwasu octowego
UN1717Chlorek acetylu
UN1727Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwaśny w roztworze)
UN1730Pięciochlorek antymonu
UN1736Chlorek benzoilu
UN1738Chlorek benzylu
UN1742Fluorek boru i kwas octowy, zespolone
UN1744Brom
UN1750Kwasy chlorooctowe ciekłe (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)
UN1752Chlorek chloroacetylu
UN1754Kwas chlorosulfonowy
UN1765Chlorek dwuchloroacetylu
UN1775Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawierającym do 78% czystego kwasu
UN1778Kwas krzemofluorowodorowy
UN1779Kwas mrówkowy zawierający co najmniej 70% czystego kwasu
UN1783SześciometylenOdwuamina
UN1788Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)
UN1789Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)
UN1790Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 60%, ale nie więcej niż 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego
UN1791Podchlorynu roztwór zawierający ponad 50 g aktyw¬nego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr
UN1706Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawierające do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego
UN1802Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym do 50% czystego kwasu
UN1808Trójbromek fosforu
UN1809Trójchlorek fosforu
UN1810Tlenochlorek fosforu
UN1814Ług potasowy (wodorotlenek potasu)
UN1815Chlorek propionylu
UN1818Czterochlorek krzemu
UN1819Glinian sodu w roztworze
UN1824Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)
UN1828Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany
UN1829Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)
UN1830Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu
UN1831Oleum (kwas siarkowy dymiący)
UN1832Kwas siarkowy odpadkowy, całkowicie zdenitrowany
UN1834Chlorek sulfurylu
UN1836Chlorek tionylu
UN1838Czterochlorek tytanu
UN1842Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawierające ponad 80% czystego kwasu
UN1846Czterochlorek węgla (czterochlorometan)
UN1848Kwas propionowy
UN1849Siarczek sodu w roztworze
UN1863Paliwo lotnicze
UN1866Żywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C lub o temperaturze zapłonu od 21 do- 100 °C z zawartością do 30%) żywicy
UN1873Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 50%, ale nie więcej niż 72,5% czystego kwasu
UN1886Chlorek benzylidenu
UN1888Chloroform (trójchlorometan)
UN1891Bromek etylu (bromoetan)
UN1908Chloryn sodu w roztworze
UN1915Cykloheksanon
UN19162,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)
UN1917Akrylan etylu
UN1918Kumen (izopropylobenzen)
UN1919Akrylan metylu
UN1921Propylenoimina
UN1935Cyjanki nieorganiczne w roztworach
UN1940Kwas tioglikolowy
UN1951Argon (schłodzony)
UN1958Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)
UN19591,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)
UN1962Etylen
UN1963Hel ciekły (schłodzony)
UN1965Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone), mieszaniny A, AO, Al, B i C
UN1969Izobutan
UN1972Gaz ziemny (metan) schłodzony
UN1973Mieszanina gazów R 502
UN1974Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)
UN1977Azot (schłodzony)
UN1978Propan
UN1984Trójfiuorometan (R 23) (fluoroform)
UN1987Alkohole ciekłe nie trujące, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)
UN1989Aldehyd heptylowy (heptanal)
UN1990Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
UN1991Chloropren (chlorobutadien)
UN2014Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawierającym ponad 6%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)
UN2015Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawierającym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego
UN2019Chloroaniliny ciekłe
UN2021Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)
UN2022Kwas krezolowy
UN2023Epichlorohydryna
UN2029Hydrazyna w roztworach wodnych zawierających ponad 64% ale nie więcej niż 72% hydrazyny
UN2030Hydrazyna w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 64% hydrazyny
UN2031Kwas azotowy zawierający ponad 55%, ale nie więcej niż 70% czystego kwasu
UN2032Kwas azotowy zawierający ponad 70% czystego kwasu
UN2045Aldehyd izomasłowy
UN2047Dwuchloropropen
UN2048Dwucyklopentadien techniczny
UN2849Dwuetylobenzen
UN2050Dwuizobutyleny
UN2053Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)
UN2055Styren (winylobenzen)
UN2056Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
UN2057Propylenu trimer (trój propylen)
UN2073Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawartością ponad 35%, ale nie większą niż 50% amoniaku
UN2074Akryloamid w roztworze
UN2075Aldehyd trójchlorooctowy (chloral bezwodny)
UN2076Krezole (metylofenole)
UN20782,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)
UN2116Wodoronadtlenek kumenu zawierający do 95% nadtlenku
UN2125Wodoronadtlenek p-mentanu zawierający do 95% nadtlenku
UN2162Wodoronadtlenek pinanu zawierający do 95% nadtlenku
UN2171Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu
UN2187Dwutlenek węgla ciekły (schłodzony)
UN2205Adyponitryl (nitryl kwasu adypinówego)
UN2219Eter alliloglicydowy
UN2222Anizol (metoksybenzen)
UN2226Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)
UN2227Metakrylan butylu
UN2233p-Chloro-o-anizydyna
UN2238Chlorotolueny (o-, m-, p-)
UN2243Octan cykloheksylu
UN2245Cyklopentanon
UN2248Dwu (n-butylo) amina
UN2251Dwucykloheptadien
UN2253N.N-Dwumetyloanilina
UN2256Cykloheksen
UN2257Potas
UN2258Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)
UN2259Trójetylenoczteroamina
UN2260Trójpropyloamina
UN2261Ksylenole (dwumetylófenole)
UN2264N.N-Dwumetylocykloheksyloamina
UN2269Dwupropylenotrójamina
UN2270Etyloamina w roztworze 50 do 70%
UN2271Etyloamyloketon
UN2272N-Etyloanilina
UN22762-Etyloheksyloamina
UN2277Metakrylan etylu
UN2279Sześciochlorobutadien
UN2283Metakrylan izobutylu
UN2284Nitryl kwasu izomasłowego
UN2295Chlorooctan metylu
UN2296Metylocykloheksan
UN2297Metylocykloheksanon
UN2298Metylocyklopentan
UN2299Dwuchlorooctan metylu
UN23002-Metylo-5-etylopirydyna
UN23012-Metylofuran
UN2303a-Metylostyren (2-fenylopropen)
UN2304Naftalen w stanie stopionym
UN2308Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym
UN2311Fenetydyny (etoksyaniliny)
UN2312Fenol stopiony
UN2319Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)
UN2321Trójchlorobenzeny ciekłe
UN2324Trójizobutylen
UN23251,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)
UN2334Alliloamina
UN2348Akrylan n-butylu
UN2353Chlorek kwasu masłowego (chlorek butyrylu)
UN2356Chlorek izopropylu (2-chloropropan)
UN2357Cykloheksyloamina
UN2361Dwuizobutyloamina
UN2363Merkaptan etylowy
UN2364n-Propylobenzen
UN2366Węglan dwuetylu
UN2367Aldehyd ot-metylowalerianówy
UN2381Dwusiarczek dwumetylu
UN23861-Etylopiperydyna
UN2387Fluorobenzen
UN2388Fluorotolueny
UN2412Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)
UN2416Boran trójmetylu
UN2426Azotan amonu, gorący stężony roztwór wodny
UN2427Chloran potasu w roztworze
UN2428Chloran sodu w roztworze
UN2429Chloran wapnia w roztworze
UN2430Alkilofenole
UN2431o-Anizydyna (o-metoksyanilina)
UN2432N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)
UN2433Chloronitrotolueny
UN2438Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)
UN2442Chlorek trójchloroacetylu
UN2443Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze
UN2446m-Nitrokrezole
UN2447Fosfor biały stopiony
UN2448Siarka w stanie stopionym
UN2483Izocyjanian izopropylu
UN2484Izocyjanian III-rz. butylu
UN2485Izocyjanian n-butylu
UN2486Izocyjanian izobutylu
UN2512Aminofenole
UN2513Bromek bromoacetylu
UN2514Bromobenzen (bromek fenylu)
UN2515Bromoform
UN2516Czterobromek węgla
UN25171,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)
UN2520Cyklooktadien
UN2521Dwuketen
UN2522Metakrylan dwumetyloaminoetylu
UN2524orto-Mrówczan. etylu
UN2525Szczawian etylu
UN2527Akrylan izobutylu
UN2528Izomaślan izobutylu
UN2530Bezwodnik kwasu izomasłowego
UN2533Trójchlorooctan metylu
UN2535Metylomorfolina
UN2536Metyloczterowodorofuran
UN2539Aldehyd oktylowy (oktanal)
UN2542Trójbutyloamina
UN2584Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawierające ponad 3% wolnego kwasu siarkowego
UN2608Nitropropany (mononitropropany)
UN2643Bromooctan metylu
UN2661Sześciochloroaceton
UN2664Bromek metylenu (dwubromometan)
UN2669Chlorokrezole
UN2688l-Chloro-3-bromopropan
UN2730Nitroanizole
UN2739Bezwodnik kwasu masłowego
UN2747Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu
UN2748Chloromrówczan 2-heksyloetylu
UN2758Pestycydy na bazie karbaminianu (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C
UN2762Pestycydy organiczne zawierające chlor (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32°C

Dodatkowe informacje

Waga1 kg

Masz dodatkowe pytania lub nie odnalazłeś produktu? Skontaktuj się z nami:

  • na czacie (w prawym dolnym rogu ekranu) czekamy na Twoje pytania on-line
  • telefonicznie: +48 71 728 19 00
  • mailowo pod adresem contact@printandstick.eu